Περιγραφή

Το στρώμα κοπής είναι εντελώς ομαλό και κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 3 mm. Αυτό παρέχει στιβαρότητα και επιτρέπει τη σωστή φυγοκέντρηση του γρασιδιού.

MG_0075.webp